Καινούργιο υλικό από τον Ταραξία.Νέος Δίσκος ο οποίος περιλαμβάνει 15 κομμάτια.Μπορείτε να τον ακούσετε παρακάτω!