Το όλο πράγμα δεν λέει να σταματήσει. Δεύτερη απάντηση και απ’ τον Joyner Lucas πανω στο beat του Zeze.Enjoy!

https://youtu.be/m4UZsDaYiMQ